Autor: Pedro Lemebel

Tengo miedo torero
Tengo miedo torero
Genero: ·