Autor: Carles Quintana i Francia

¡Guerra en las profundidades!
¡Guerra en las profundidades!